WSPÓLNOTA, ROZWÓJ I PRESTIŻ

Wspólnie zrobiliśmy wiele, zróbmy więcej!

Szanowni Państwo,

28 kwietnia Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki Śląskiej dokonało wyboru rektora w kadencji 2020-2024. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej zostałem wybrany rektorem na II kadencję. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy pozytywnie ocenili moją pracę i poparli mój program wyborczy na kolejną kadencję.
Serdecznie pozdrawiam

Rektor Politechniki Śląskiej
w kadencji 2020-2024
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk